.

.

понеделник, 14 май 2012 г.

Град на 100 войводи

Сливен - „града на 100-те войводи“
Най-вероятно името на Сливен произхожда от разположението на града – при сливането на равнината с планината, а също и на трите реки Асеновска, Селишка и Новоселска. Градът възниква като поселище в периода VII–X век, на стар военен път свързващ река Дунав и планинския проход Вратник (Железни врата) с Цариград.
Арабският географ Идриси е първият, който дава информация за града през 1153 година, наричайки го Истилифунос. По-късно градът става известен под имената – Силимно, Сливно, а по време на периода на турско робство като Ислимие, Исливне. Отец Паисий споменава за първи път града като Сливен в своята "История Славянобългарска".
През първите десетилетия на турско робство Сливен се радва на привилегията да бъде град, в който населението отглежда соколи и охранява Балканските проходи. Става известен и с вълненият плат "кебе", който се произвежда там. През 1828 година града има 20 000 жители. След освобождението на града от турско робство по време на руско-турската освободителна война, повече от 15 000 българи от региона напускат заедно с оттеглящите се руски войници и се заселват в Румъния, Бесарабия и южна Русия. През 1872 населението на Сливен е 25 000 души.

По време на периода на българското Възраждане Сливен става известен като "градът на 100-те войводи" – Индже, Злати, Кара Съби, Радой, Христо, Конда, Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Таню Войвода и много други. Георги Икономов, един от апостолите на Априлското въстание също е роден в град Сливен, както и Сава Доброплодни, д-р Иван Селимински и Добри Чинтулов.

СПИСЪК НА ПО-ИЗВЕСТНИТЕ ХАЙДУТИ ОТ СЛИВЕН(ПО д-р СИМЕОН ТАБАКОВ)

1 Атанас Аграфа 
2 Аджема, Никола Сливен
3 Алтанлъ Стоян Котел
4 Арнаут Пеньо 
5 Асенов, Кръстьо Сливен
6 Баба Новак 
7 Бакарджиев (Калайджиев), Йордан Димитров Хайдутин, Стоил
8 Бодак Буюклю Ямбол

10 Бойчо Войвода Цеперански 
11 Бочоолу, Тодор Знаменосец на хаджи Ставри Койнов
12 Василев Читаклиев, Александър Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
13 Вълчан Войвода Сливен
14 Ганев (Генов), Иван Хайдутин при Стоил Войвода
15 Георги Кавлаков Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
16 Господинов, Илия (Гунчо Войвода) 
17 Господинов Топтанджиев, Стефан(Хитрия) Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
18 Грощоолу, Аврам Хайдутин, Ямбол
19 Гълъб Войвода Омарчево, Новозагорско
20 Дъглъ Стоян Войвода Ямбол
21 Дамян Войвода Сливен
22 Димитров, Марин Хайдутин в четата на Стоил Войвода
23 Добри Войвода Ямбол
24 Дончо Ватаха Войвода 
25 Желчев Васил Хайдутин в четата на Стоил Войвода
26 Желчоолу Войвода Нова Загора
27 Жельо, Чернев Дядо Жельо Войвода 
28 Желяз Войвод а(Жельо) с.Жельо Войвода
29 Желязко Палабоюка хайдутин
30 Загоров, Тончо Стоянов (Дончо Ескизаралията) Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
31 Зайков, Симеон Николов Хайдутин в четата на Стоил Войвода
32 Зарделийски, Иван Хайдутин в четата на Панайот Хитов
33 Злати Зинов, Буюклията Войвода С. Конаре
34 Иванов, Димитър Хайдутин в четата на Таньо Войвода
35 Иванов, Йордан Четник в Македония
36 Индже Войвода, Стоян (Стоян Войвода) Сливен
37 Кавлаков, Васил Петров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
38 Кавлаков, Георги Петров Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
39 Кавръков, Кондьо Димов Хайдутин в четата на Стоил Войвода
40 Калайджиев, Йордан(Даню) Димитров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
41 Калъчлията, Димитър Стоянов Котев, Войвода 
42 Кара Танас Войвода 
43 Кара Добри Войвода Сливен
44 Кара Съби Сливен
45 Кара Кольо 
46 Караоглу, Иван Сливен
47 Колев Табанов, Георги Хайдутин в четата на Стоил Войвода
48 Кольо Войвода с.Долно Паничево
49 Коньо Брадатия Войвода с. Драгоданово
50 Коста Войвода 
51 Кръстев, Добри Хайдутин, чичо на Хаджи Димитър
52 Кръстев, Стоян Хайдутин, чичо на Хаджи Димитър
53 Кузман Войвода 
54 Кула Калаузин 
55 Куман Войвода 
56 Кутев Ганчев, Андон Хайдутин в четата на Стоил Войвода
57 Кутев Ганчев, Димитър Хайдутин в четата на Христо Ботев
58 Къргов, Генчо Войвода 
59 Кючюк Стоян Войвода Новозагорско
60 Кючуков, Кръстьо Жеков Хайдутин в четата на Стоил Войвода
61 Кючуков, Никола Иванов Хайдутин в четата на Христо Ботев
62 Либен Войвода 
63 Маджара, Илия Тодоров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
64 Македонски, Христо Николов Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
65 Мануш Войвода (Тимануш) 
66 Маринов, Петър Хайдутин в четата на Христо Ботев
67 Марков, Ильо Хайдутин 
68 Мартин Войвода 
69 Мартинов, Арсо Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
70 Милев Енъкът, Христо Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
71 Митьо Матръша Войвода с. Жельо Войвода
72 Михал Делията 
73 Моньо Войвода 
74 Нано Войвода 
75 Недка Войводка 
76 Ненчев, Ставри Хайдутин в четата на Стоил Войвода
77 Николов, Илия Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
78 Николов Заралията, Димитър Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
79 Палича, Начо 
80 Панайотов, Панайот Хитов 
81 Папазоглу Войвода 
82 Папазоолу, Стоян(Стефан) Люцканов Войвода 
83 Папанчев, Цоньо Александров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
84 Пейо Буюклията Войвода 
85 Попов, Петър Хайдутин в четата на Панайот Хитов
86 Раковски, Георги Стойков г. Котел
89 Сава Хайдутин в четата на Панайот Хитов
90 Салджи Коста Войвода 
91 Серткостов, Стефан Хайдутин в четата на Стоил Войвода
92 Стефан Хайдутин в четата на Панайот Хитов
93 Стоил Войвода 
94 Стойно, Хайдут Стойно Войвода 
95 Стоянов, Пенчо Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
96 Стоянов Куртев, Анастас – Таньо Войвода 
97 Страхил Войвода 
98 Тодоров Кратунов, Атанас Хайдутин в четата на Стоил Войвода
99 Тодоров, Петър(Димитър) Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
100 Трифон Войвода 
101 Трънкин, Георги Войвода 
102 Тотьо Филип 
103 Хаджиатанасов, х.Димитър Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
104 Хаджи Димитър 
105 Хитов, Панайот 
105 Христо Войвода 
106 Цоньо (Чоньо) Войвода 
107 Черньо Пехливан 
108 Янкоолу, Панайот

                                                                       източници тук и тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте приятели.Благодаря,че се отбихте в моята кухня!
Надявам се да ви е било приятно!Ще се радвам ако споделите своето мнение за блога или рецептите,които предлагам !
Желая Ви приятни мигове и да ви е сладко!

Представена публикация

Розички с варен жълтък

Сред изобилието на коледни сладки някак неусетно се наредиха и тези розички! Лесни и вкусни,а рецептата е от една книжка от 1993 г! Ро...